Con ilə qapaq. Dəlik

  • Cap with Con. Hole

    Con ilə qapaq. Dəlik

    Biz (CNG) Con.hole ilə 300CH Cap təmin edirik, Boru deşiklərini bağlamaq üçün istifadə olunur və funksiyası baş və qapağın funksiyası ilə eynidir, Standpipe boru kəmərini idarə etmək, paylamaq və ya dəstəkləmək üçün istifadə etmək üçün istifadə olunur. fərqli ölçü və ya istiqamət. Yiv bağlantısı ilə sürətli quraşdırma və asan təmir ilə layihə vaxtı çox qənaət olunur.