Yivli Azaldıcı Xaç

  • Style  Grooved Reducing Cross

    Stil Yivli Azaldıcı Xaç

    Biz (CNG) Yivli Azaldıcı Xaç təmin edirik. Müxtəlif ölçülərdə və ya istiqamətlərdə boru kəmərini idarə etmək, paylamaq və ya dəstəkləmək üçün Standpipe -ə qoşulmaq üçün istifadə olunur. Yiv bağlantısı ilə sürətli quraşdırma və asan təmir ilə layihə vaxtı çox qənaət olunur. Yanğın söndürmə sistemi üçün yivli boru armaturları təqdim edirik.