Avadanlıqlarımız

Test və Təftiş, Xammal, Avadanlıq

 Metallographic  examination

Metaloqrafik müayinə

Metal mechanical  performance testing

Metal Mexanik Performans Testi

Spectral  detection

Spektral Algılama

Kauçuk Test Cihazları

compression   stress detection

Sıxılma Stressinin Algılanması

hardness test

Sərtlik Testi

High temperature  aging test

Yüksək temperatur yaşlanma testi

Məhsullar Təcrübə Avadanlıqları

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Mexanik Tee üçün əyilmə torku aşkarlanması

pressure resistance, air pressure detection

Təzyiq müqaviməti, hava təzyiqi algılama

Bending torque detection For Joints

Derzlər üçün əyilmə torku aşkarlanması