Sərt birləşmə 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Stil 1GS sərt birləşmə

    Yivli muftalar xidmət zamanı daxili təzyiqlərə və xarici əyilmə qüvvələrinə məruz qalır. ASTM F1476-07, sərbəst bir birləşməni, əsasən boş bir açısal və ya eksenel boru hərəkəti olmayan bir birləşmə kimi və elastik bir birləşməni də mövcud olan bir birləşmə olaraq təyin edir.
    məhdud açılı və eksenel boru hərəkəti.